Báo cáo sự kiện IFIA

Trong phần này, một báo cáo sự kiện toàn diện bao gồm các triển lãm, hội thảo, đại hội và các hội nghị liên quan được tổ chức tại các quốc gia thành viên dưới sự bảo trợ của Hiệp hội các nhà phát minh quốc tế được cung cấp.

Tải thêm
Dịch "