MIT GIẢI QUYẾT THỬ THÁCH
Giải thưởng nâng cao từ MIT Solve
Thử thách học tập cho nữ và nữ từ MIT Solve
Việc làm tốt & Thách thức khởi nghiệp toàn diện từ MIT Solve
Thử thách sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh từ MIT Solve
Thử thách An ninh & Đại dịch Sức khỏe từ MIT Solve
Thách thức hệ thống thực phẩm bền vững từ MIT Solve

Giải quyết các thách thức toàn cầu năm 2020

KHÓA HỌC GIẢI QUYẾT MIT

Lập kế hoạch kinh doanh và tác động cho các doanh nghiệp xã hội một khóa học của MIT
IFIA ĐÃ THAM GIA TẠI “MIT SOLVE”, MỘT HỢP TÁC XÃ FANTASTIC
20 thành viên của IFIA nằm trong danh sách đánh giá của MIT's Solve tại Global Challenges 2020