Tài trợ đổi mới trong nước và quốc tế và cơ hội tài trợ

Nền tảng Đối tác của IFIA cơ hội tài trợ cho các nhà phát minh trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm năng lượng, môi trường và sức khỏe được quảng cáo để góp phần phát triển một thế giới an toàn hơn và tốt hơn.

Sự đổi mới tài trợ và cơ hội tài trợ trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm năng lượng, môi trường, Rô bốt, Y học, Xây dựng dân dụng, Không gian, Xe cộ, Nhà thông minh và thành phố, Y tế, Công cụ, Máy móc, Cơ khí, Hóa học, Thanh niên và Phụ nữ, v.v. được quảng cáo để khuyến khích các chủ sở hữu ý tưởng, nhà phát minh và nhà đổi mới gửi đơn đăng ký của họ và góp phần phát triển một thế giới an toàn hơn và tốt hơn. Các ứng dụng sẽ được đánh giá bởi hội đồng chuyên gia có liên quan và những người được chọn sẽ được cung cấp tài trợ dưới hình thức giải thưởng / giải thưởng và trợ cấp. Các ứng dụng cần phải được hoàn thành trong thời hạn quy định.

Tải thêm
Dịch "