• ads-img
  • ads-img

Thông tin ngân hàng:

Thông tin tài khoản ngân hàng IFIA và tên ngân hàng ở Thụy Sĩ, Geneva để sử dụng thành viên IFIA cho phí thành viên và quyên góp công khai cho IFIA.

Tên ngân hàng: BCGE
Địa chỉ ngân hàng: Case postale 2251, '121 1 Geneve 2, Thụy Sĩ

Tiền tệ: đồng franc Thụy Sĩ
Tên tài khoản: FedERAÏION I NTERNATIONALE DES ASSOCIATION D'INVENTEURS - IFIA
Địa chỉ: Palexpo SA, Tuyến đường François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse
N 'IBAN: CH8800788000050647014
N "BIC / SWift: BCGECHGGXXX

Tiền tệ: Euro
Tên tài khoản: FedERAÏION I NTERNATIONALE DES ASSOCIATION D'INVENTEURS - IFIA
Địa chỉ: Palexpo SA, Tuyến đường François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse
N "IBAN: CH5800788000050722438
N "BICiSWift: BCGECHGGXXX

TÀI LIỆU TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG IFIA

Dịch "