SÁCH IFIA
Slider

Sách IFIA

Sách IFIA bao gồm một phần của ấn phẩm IFIA nhằm mở rộng hiểu biết của công chúng về đổi mới và mở rộng tư duy sáng tạo trong cơ sở. Các cuốn sách bao gồm minh họa về công việc của họa sĩ truyện tranh và bộ sưu tập tem miêu tả các nhà phát minh nam và nữ.

Hơn nữa, một loạt các cuốn sách đã được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau làm sáng tỏ những đóng góp mà các nhà phát minh phụ nữ đã làm cho sự tiến bộ của công nghệ trên toàn cầu.

Tải thêm
Dịch "