Sự kiện IFIA
Lịch trình sự kiện IFIA mô tả các sự kiện quốc tế bao gồm triển lãm đổi mới và công nghệ mới, sản phẩm mới và hội chợ phát minh, một số lễ hội liên quan
IFIA bao gồm khoảng 50 sự kiện được tổ chức trong một năm
LỊCH SỰ KIỆN IFIA
mũi tên trước
mũi tên tiếp theo
Chơitạm ngừng
Slider

Báo cáo sự kiện IFIA

Trong phần này, một báo cáo sự kiện toàn diện bao gồm các triển lãm, hội thảo, đại hội và các hội nghị liên quan được tổ chức tại các quốc gia thành viên dưới sự bảo trợ của Hiệp hội các nhà phát minh quốc tế được cung cấp.

Tải thêm
Dịch "