Cuộc họp Ban chấp hành IFIA

Mục tiêu chính của cuộc họp Ban chấp hành IFIA được tổ chức định kỳ XNUMX tháng một lần khi Chủ tịch IFIA bị kết án là tán thành một thỏa thuận nhất trí về các vấn đề được đưa ra dưới hình thức chương trình nghị sự trong cuộc họp. Các thành viên Ban chấp hành, được bầu bởi Đại hội đồng trong hai năm, sẽ đạt được thỏa thuận nhất trí về các vấn đề được trình bày.

Chủ tịch IFIA có nghĩa vụ đưa ra một báo cáo về các hoạt động được thực hiện trong ngân sách và phương tiện của IFIA để củng cố vị thế của IFIA ở cấp độ toàn cầu.

Nhập học thành viên mới là một trong những nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của các thành viên EXCO. Hơn nữa, các dự án được đề xuất bởi Tổng thống hoặc các thành viên cần được trình bày trong cuộc họp để kiểm tra khả năng thực hiện của họ. Tổ chức các sự kiện quốc tế trong lĩnh vực phát minh và đổi mới là vấn đề khác phải được sự chấp thuận của các thành viên EXCO.

Dịch "