THÀNH VIÊN IFIA
Các thành viên IFIA tạo nên cơ quan chính của IFIA được phân loại thành ba loại Toàn bộ, Tương ứng và Cộng tác theo tình trạng biểu quyết, ngày thành lập và loại hoạt động của họ.
Quyền lợi thành viên IFIA
NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN IFIA
mũi tên trước
mũi tên tiếp theo
Chơitạm ngừng
Slider

Quyền lợi thành viên IFIA

 

Quyền lợi Hội viên mà bạn được hưởng khi là thành viên tùy thuộc vào tình trạng thành viên của bạn.

Là một Hiệp hội nhà phát minh, bạn sẽ tận dụng các dịch vụ dưới đây:

 • Tăng khả năng hiển thị của tổ chức thành viên bằng cách hiển thị logo và chi tiết liên hệ của thành viên trên trang web và cơ sở dữ liệu của IFIA
 • Gia tăng phạm vi, sự công nhận và tương tác quốc tế với mạng lưới rộng khắp IFIA của các quốc gia thành viên
 • ưu đãi đặc biệt khi tham gia triển lãm sáng chế quốc tế IFIA bao gồm chỗ ở miễn phí, gian hàng và đưa đón địa phương
 • cơ hội kết nối với những người chơi quốc tế quan trọng từ doanh nghiệp, học viện và tổ chức
 • cơ hội trao đổi kiến ​​thức đổi mới trong các đại hội, hội nghị và diễn đàn của IFIA
 • cơ hội tham gia vào các quá trình đổi mới, hoạch định chính sách, vận động và đại diện
 • Thúc đẩy các hoạt động hiệp hội thông qua ấn phẩm chuyên nghiệp IFIA
 • Đóng góp cho việc thương mại hóa các phát minh thông qua các nền tảng khác nhau
 • Tổ chức hội thảo đào tạo về IP với sự cộng tác của WIPO
Bằng khen quốc tế của IFIA của các nhà phát minh
tạp chí ifia 11
Học viện 3

Là một Người tổ chức sự kiện, IFIA cung cấp cho bạn các dịch vụ sau:

 • Chèn sự kiện vào Lịch của IFIA
 • Chèn biểu ngữ sự kiện trong Lịch trình sự kiện của IFIA
 • Chèn biểu ngữ sự kiện trên Trang chủ của IFIA
 • Tạo một trang đặc biệt cho sự kiện trong Trang web của IFIA
 • Chèn video sự kiện vào Kênh IFIA
 • Phổ biến sự kiện qua Bản tin của IFIA
 • Quảng bá sự kiện trên Truyền thông xã hội của IFIA
 • Xuất bản poster sự kiện trên Tạp chí IFIA
 • Xuất bản báo cáo sự kiện trên IFIA News
 • Phổ biến báo cáo sự kiện qua Bản tin IFIA
 • Xuất bản báo cáo toàn trang về sự kiện này trên Tạp chí IFIA
 • Cấp quyền sử dụng logo của IFIA trong tất cả các tài liệu quảng cáo
 • Tổ chức hội thảo đào tạo cùng với sự kiện
 • Trao tặng Huy chương và Giấy chứng nhận của IFIA cho các phát minh tốt nhất
 • Trao tặng Huân chương tưởng niệm IFIA và Giấy chứng nhận cho các nhà tài trợ chính phủ
 • Giải thưởng Huy chương IFIA và giấy chứng nhận cho các nhà tài trợ cá nhân
 • Chèn dữ liệu của Người nhận Huy chương IFIA vào trang web của IFIA
 • Tham gia vào chính phủ trong việc tổ chức các sự kiện liên quan
 • Tương ứng với các cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia để hợp tác
Lợi ích và dịch vụ của IFIA