Hình ảnh không có sẵn

Ổn định THEO IFIA trên 12 tháng 12 2007.

MẠNG IFIA CHÂU PHI
MẠNG PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG CỦA IFIA AFRICAN ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ
Slider

Mạng lưới Châu Phi IFIA

Mạng lưới Châu Phi của IFIA hoạt động dưới quyền trực tiếp của Chủ tịch và sự kiểm soát của Ủy ban điều hành (ExCo) để thực hiện các chính sách do Đại hội đồng và Ủy ban điều hành IFIA quyết định.

Mục tiêu chính của mạng lưới châu Phi là đóng góp vào việc quảng bá phát minh ở châu Phi bằng cách tạo ra một hệ thống liên lạc tuyệt vời giữa các hiệp hội thành viên IFIA ở các quốc gia khác nhau của Lục địa châu Phi, bao gồm Benin, Burkina Faso, Nigeria, Niger, Cameroon, Egypt , và Maroc.

Các chức năng chính của Mạng là phát triển mối quan hệ giữa các hiệp hội thành viên, thiết lập và duy trì các mối liên hệ thường xuyên và hữu ích với các cơ quan cấp bằng sáng chế của Châu Phi và phát triển mối quan hệ với các cơ quan đổi mới của Châu Phi.

Hội đồng chuyên gia mạng châu Phi 

Bitombokele Lunguani

trống

Ignatius Nyongo

trống

Mahmoud Hafez

trống

Thiếu tá EL Bouazzaoui

trống

Gezile Mbewe-Chalwe

trống

Hassane Idrissa Souley

trống

Oumar Ayoumbaye

trống

Gnassingbe Dondinaa

trống

Issa Kanguni

titc ghế

Kenneth Hawksworth

trống

Đại cương Kumwenda

trống

MẠNG PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG CỦA IFIA AFRICAN ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ

 

Định nghĩa

1. Đây là một nhóm làm việc của IFIA. Nó bao gồm các thành viên IFIA châu Phi tuyên bố tham gia vào MẠNG (Mạng lưới) NHÀ ĐẦU TƯ IFIA AFRICAN.

2. Mạng có nghĩa là nó là một phần của IFIA, dưới quyền trực tiếp của Chủ tịch và sự kiểm soát của Ủy ban Điều hành (ExCo).

3. Do đó, Mạng sẽ:

a)  triển khai các hoạt động do Đại hội đồng (GA) hoặc ExCo quyết định.

b) hành động theo chỉ thị chung hoặc cụ thể của Tổng thống.

c) đề xuất các hoạt động mới với Chủ tịch nước.

d) báo cáo trực tiếp với Chủ tịch nước.

 

Các quốc gia

4. Phạm vi địa lý về năng lực của Mạng lưới sẽ là lục địa Châu Phi.

 

Chức năng và hoạt động

5. Các phần chính của Mạng sẽ là:

a) Phát triển quan hệ giữa các hội thành viên.

b) Thiết lập và duy trì các mối liên hệ hữu ích và thường xuyên với các văn phòng cấp bằng sáng chế Châu Phi.

c) Thiết lập và duy trì quan hệ với các cơ quan đổi mới của Châu Phi.

 

Tài chính

6. Không có phí bổ sung từ các thành viên của nó,

7. Các chi phí của Mạng sẽ được thanh toán từ Ngân sách IFIA và các thành viên Mạng.

 

Chính sách

8. Mạng phải là một cơ quan trung lập, cũng như IFIA mà nó là một phần. Điều này có nghĩa là Bộ sẽ:

a) không thúc đẩy sự nghiệp của bất kỳ quốc gia hoặc nhóm quốc gia cụ thể nào,

b) thực hiện các chính sách do IFIA GA hoặc ExCo quyết định.

 

Lãnh đạo

9. Các thành viên Mạng lưới bầu ra Điều phối viên chính, người tổ chức công việc và đại diện cho các thành viên và Điều phối viên để hỗ trợ anh ta.

Tin tức liên quan

BÁO CÁO ĐỔI MỚI OCIIP CỦA CHÂU PHI XUẤT KHẨU 2020
TUẦN ĐỔI MỚI IWA 2020 - BIÊN TẬP TRỰC TUYẾN CỦA OFEED TẠI MOROCCO
AFRICA OCIIP EXPO 2020 đổi mới để phát triển toàn diện ở châu Phi
Quỹ thiết kế và phát minh Nigeria gia nhập IFIA
Hội nghị thượng đỉnh đổi mới đầu tiên được tổ chức ở Ai Cập
Báo cáo Thử thách 2017