SÁCH IFIA
Slider

SÁCH IFIA

IFIA Books bao gồm một phần của ấn phẩm IFIA nhằm mục đích mở rộng hiểu biết của công chúng về đổi mới và mở rộng tư duy sáng tạo ở cơ sở. Sách bao gồm các minh họa về công việc của các họa sĩ hoạt hình và một bộ sưu tập tem khắc họa các nhà phát minh nam và nữ. 

Hơn nữa, một loạt các cuốn sách đã được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau làm sáng tỏ những đóng góp mà các nhà phát minh phụ nữ đã làm cho sự tiến bộ của công nghệ trên toàn cầu.

SÁCH IFIA

Sách về các nhà phát minh và hiệp hội phát minh
Bộ gen của sự đổi mới: Một phương pháp giảng dạy
Sách về nhà phát minh phụ nữ