THÔNG TIN NGÂN HÀNG:

Thông tin tài khoản ngân hàng IFIA và tên ngân hàng ở Thụy Sĩ, Geneva để sử dụng thành viên IFIA cho phí thành viên và quyên góp công khai cho IFIA.

Tên ngân hàng: BCGE

Địa chỉ ngân hàng: Case postale 2251, 1211 Geneve 2, Thụy Sĩ

Tiền tệ: Franc Thụy Sĩ
Tên tài khoản: FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D'INVENTEURS - IFIA
Địa chỉ: Palexpo SA, Route François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse
N 'IBAN: CH8800788000050647014
N ”BIC / SWIFT: BCGECHGGXXX

Tiền tệ: Euro
Tên tài khoản: FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D'INVENTEURS - IFIA
Địa chỉ: Palexpo SA, Route François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse
N ”IBAN: CH5800788000050722438
N ”BICiSWIFT: BCGECHGGXXX

Nhấp để tải xuống tài liệu - CHF

Nhấp để tải xuống tài liệu - Euro

trống