TIN TỨC IFIA

Tin tức

IFIA Phần Tin tức cung cấp những tin tức mới nhất và mới nhất về các sự kiện liên quan đến phát minh xảy ra trên khắp thế giới.

Người xem bắt gặp những tin tức cập nhật nhất về triển lãm, hội nghị, hội thảo và các thỏa thuận được thực hiện giữa các phát minh quốc tế IFIA và các tổ chức quan trọng khác để cải thiện tình trạng của các nhà phát minh và phát minh trên toàn thế giới.

Hơn nữa, các sự kiện quốc tế được tổ chức bởi các tổ chức đối tác được thúc đẩy để nâng cao nhận thức cộng đồng về chúng và tạo điều kiện cho sự tham gia của các nhà phát minh và những người đam mê khác.

Tin tức liên quan đến đổi mới và công nghệ

Tải thêm
Dịch "