PHIM IFIA
Slider

 

DANH SÁCH PHÁT PHIM IFIA

Video

 

Bạn có thể làm quen với IFIA và các hoạt động của nó bằng cách xem các tệp video sau do IFIA Office chuẩn bị. Chúng cho thấy một số dịch vụ mà IFIA cung cấp trong lĩnh vực phát minh và đổi mới cũng như các dự án để thúc đẩy Phát minh xanh và Chuyển giao công nghệ. 

Trong khi đó, các hoạt động của các thành viên IFIA bao gồm các hội nghị quốc tế, hội nghị chuyên đề, triển lãm sáng chế và các sự kiện liên quan được cung cấp dưới dạng video.

Dịch "